Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

Locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Terestre

General de brigada Bixi-Pompiliu MOCANU

Data nasterii: 07.10.1963
Experienţă profesională
• 13 mai 2022 – prezent – Loctiitor pentru resurse al sefului Statului Major/SMFT;
• 21 februarie 2022 – 13 mai 2022 – Loctiitor pentru resurse al sefului Statului Major/SMFT(imputernicit);
• 15 octombrie 2019 – 21 februarie 2022 - Şef stat major Comandamentul Logistic Întrunit;
• 15 octombrie 2018 – 15 octombrie 2019 - Comandant (preşedinte) al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti;
• 1 decembrie 2017 – 15 octombrie 2018 - Şef stat major Comandamentul Logistic Întrunit;
• 30 iunie 2016 – 01 decembrie 2017 – Comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia”;
• 21 iulie 2015 - 30 iunie 2016 - Comandantul Elementului Naţional de Sprijin, Afganistan – RSM, rotaţia a II-a/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 28 aprilie 2014 – 30 iunie 2016 - Şef Serviciu Operaţii/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 21 iulie 2013 – 17 aprilie 2014 - Comandantul Elementului Naţional de Sprijin, Afganistan – ISAF III/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 20 iunie 2013 – 30 iunie 2016 - Şef Serviciu Operaţii/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 20 decembrie 2012 – 20 iunie 2013 - Locţiitorul Şefului de Stat Major/ Comandamentul Logistic Întrunit;
• 30 aprilie 2012 - 20 decembrie 2012 - Comandantul BazeiSprijin Logistic “Muntenia”;
• 01 octombrie 2010 - 30 aprilie 2012 - Şef Serviciu asigurare tehnico-materială structuri centrale/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 10 iulie 2010 – 19 ianuarie 2011- Comandantul ElementuluiNaţional de Comandă, Afganistan – ISAF III/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 01 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 - Comandantul Elementului de Sprijin Naţional pentru Forţa de Răspuns a NATO (NSE pentru NRF 14)/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 01 octombrie 2008 – 30 martie2009 - Comandantul Modulului de Sprijin şi Tranzit, Afganistan – ISAF III/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 01 iulie 2007 – 01 octombrie 2008 – Sef Sectie asigurare tehnico-materială structuri centrale/Comandamentul Logistic Întrunit;
• 01 martie 2005 – 01 iulie 2007 – Lector universitar/Universitatea Naţională de Apărare;
• 01 martie 2006 – 26 ianuarie 2007 – Şef structură logistică în cadrul B.2 I. “CĂLUGĂRENI”, ISAF III, Afganistan;
• 01 martie 2004 – 01 martie 2005 – Instructor şef/Universitatea Naţională de Apărare;
• 01 august 2002 – 01 martie 2004 – Preparator univ.(01.08.2002-01.03.2004); Instructor şef (01.03.2004-01.03.2005)/Universitatea Naţională de Apărare;
• 01 octombrie 2000 – 31 iulie 2002 - Ofiţer-student/Academia de Înalte Studii Militare;
• 01 aprilie 2000 – 30 septembrie 2000 – Şef birou trupe teritoriale pentru sectorul 1, Bucureşti/Comandamentul Trupelor Teritoriale;
• 03 decembrie 1998 – 30 martie 2000 – Locţiitor tehnic Cdt. B.2 I./Misiunea MONUA ANGOLA/ B. 2I. "CĂLUGĂRENI"/Bg. 1 Mc;
• 15 aprilie 1996 – 02 decembrie 1998 – Ofiţer 2 Serviciul Tehnic al M.U./Bg. 1Mc., Bucureşti;
• 01 noiembrie 1995 – 14 aprilie 1996 - Comandant pluton transport/Misiunea UNAVEM III ANGOLA/ B. 2I. "CĂLUGĂRENI"/Bg. 1 Mc.;
• 01 august 1991 – 01 noiembrie 1994 - Locţiitor tehnic cdt. B.I; ofiţer 3 cu asigurarea tehnico-materială/R. 1Mc./D.1 Mc., Bucureşti;
• 01 august 1985 – 01 august 1991 - Specialist 2 ATAM/SRTM/D.1 Mc., Bucureşti;
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• 29 octombrie 2018 – 23 noiembrie 2018 - Curs postuniversitar/Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională şi dezvoltare continuă în Securitate si Buna Guvernare/Ştiinţe militare, Informatii si Ordine Publica/Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/Colegiul Naţional de Apărare/Ştiinţe militare;
• 28 ianuarie 2013 – 14 iulie 2013 - Curs postuniversitar/Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională şi dezvoltare continuă în conducere strategică (nivel Joint)/Ştiinţe militare/Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/ Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate;
• 08 octombrie 2012 – 19 octombrie 2012 - Curs perfecţionare/Comunicare şi relaţii publice pentru comandanţii de mari unităţi şi comandamente/ Direcţia Informare şi Relaţii Publice/Statul Major General
• 03 aprilie 2008 – 09 iulie 2008 - Curs postuniversitar/Introducere în securitatea naţională/Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/Colegiul Naţional de Apărare/Ştiinţe militare;
• 02 mai 2008 – 26 iunie 2008 - Curs postuniversitar/Securitate şi apărare colectivă/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti şi Colegiul NATO de Apărare Roma, Italia/Cursul ADL “Introduction to NATO”;
• 21 – 25 ianuarie 2008 - Curs specializare/Sprijin Logistic/Casare muniţii/Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia”;
• 01 octombrie 2007 – 25 iulie 2008 - Studii postuniversitare de lungă durată/Masterat/Securitate şi Apărare Naţională/Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/Facultatea de Comandă şi Stat Major/Ştiinţe militare;
• 02 aprilie 2007 – 22 iunie 2007 - Curs perfecţionare cunoaştere limba engleză - avansat/Diplomă de absolvire/Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/Departamentul pentru învăţarea limbilor străine/Ştiinţe militare;
• 19 septembrie 2005 – 16 decembrie 2005 - Curs post-academic/Ştiinţe militare/Advanced Joint Operations Staff Officer Course/Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/Colegiul de management al crizelor şi operaţii multinaţionale/Ştiinţe militare;
• 05 ianuarie 2004 – 26 martie 2004 - Curs perfecţionare/Limba engleză/ Universitatea Naţională de Apărare, Departamentul de învăţare a limbilor străine/Ştiinţe militare;
• 01 octombrie 2003 – 07 august 2006 - Studii doctorale/Doctorat în ştiinţe militare/ Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"/Facultatea de Comandă şi Stat Major/Ştiinţe militare;
• 27 ianuarie 2003 – 28 martie 2003 - Curs perfecţionare/Planificarea şi conducerea acţiunilor militare/Brigade Staff Officer Course/Centrul Regional de Pregătire PfP/Academia de ÎnalteStudii Militare;
• 01 octombrie 2002 – 03 iulie 2003 - Curs post-academic/Ştiinţă Militară/Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul de Management al Resurselor Apărării, Educaţional şi al Achiziţiilor/Ştiinţe militare;
• 01 octombrie 2000 – 31 iulie 2002 - Studii universitare de lungă durată/Ştiinţe militare - conducerea acţiunilor militare/Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Inter-arme/Ştiinţe militare/Conducere Logistică;
• 01 octombrie 1996 – 31 iulie 2002 - Studii universitare de lungă durată/Transporturi rutiere/Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule rutiere;
• 03 aprilie – 30 iunie 2000 - Curs perfecţionare/Limba franceză/Academia de Înalte Studii Militare, Departamentul de limbi străine/Ştiinţe militare;
• 01 septembrie – 30 noiembrie 1993 - Curs perfecţionare/Ştiinţă militară/ajutor pentru tehnică al comandantului de batalion/Centrul de perfecţionare a pregătirii cadrelor de infanterie şi tancuri, Făgăraş;
• 01 octombrie 1988 – 30 iulie 1991 - Studii militare/Tactica armei, organizaţiile militare/metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de armă/Institutul Militar de Auto „Basarab I”/arma auto;
• 15 septembrie 1982 – 15 iulie 1985 - Studii militare/Electronică, electrotehnică, pregătire generală/Şcoala militară de maiştrii militari de radiolocaţie,Braşov;
• 15 septembrie 1978 – 15 iulie 1982 - Studii liceale/Liceul Industrial nr.1 Piteşti/profil mecanic.
Distincţii şi decoraţii:
• Emblema de Onoare a Directiei Domenii si Infrastructuri;
• Emblema de Onoare a Comandamentului Fortelor Intrunite “General Ioan Emanoil Florescu”;
• Emblema de Merit “Actiuni Umanitare”;
• Emblema de Onoare a Medicinei Militare;
• Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate";
• Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene;
• Emblema de merit "În Slujba Păcii" cls. a II-a;
• Medalia "The Army Commendation";
• Commemorative Medal for Participation in Military Operations;
• Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii;
• Emblema de Onoare a Forţelor Navale;
• Emblema de merit "În Slujba Păcii" cls. a III-a;
• Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate";
• Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate;
• Emblema de Onoare a Forţelor Terestre;
• Emblema de Onoare a Statului Major General;
• Emblema de Onoare a Armatei României;
• Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler cu insemne de razboi;
• Emblema de merit "În Serviciul Armatei României" cls. a III-a;
• Emblema de Onoare a Armatei României;
• Emblema de Onoare a Logisticii;
• Emblema de merit "Ştiinţa Militară" cls. a I-a;
• Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate";
• Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate;
• Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate.
Limbi străine cunoscute:
- Engleză: 2: 2: 2+: 2:Franceză
Stare civilă:
- Căsătorit, 1 copil

Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Buzau Calarasi Caras-Severin Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Bucuresti Mures Neamt Olt Prahova Salaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea