Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

Buletinul informativ

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ
-    Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (.pdf);
-    HG 123 din 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  legii 544/2001 (.pdf);
-    Legea nr. 182 din 2002 privind privind protecţia informaţiilor clasificate (.pdf);
-    Ordinul  ministrului apărării naţionale nr. M 148/2012 privind activitate de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 855/2012.

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; f) programele si strategiile proprii; g) lista cuprinzand documentele de interes public; h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.