Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

Arme

Informatica

În traditia armatei noastre este ca momentul de constituire a primei structuri organizatorice apartinând unei arme sau specialităti militare să fie sărbătorit ca zi a acesteia.

 01 septembrie 1963 marchează momentul de aparitie în armata română a unui nou domeniu care, în timp s-a constituit în serviciul informatică si ACT.

Actul de nastere a acestuia îl reprezintă înfiintarea, în cadrul Directiei Generale a Înzestrării a Grupei de automatizare.

Transmisiuni

Nevoia comunicării la distantă a existat o dată cu începuturile societătii umane, însă conditiile n-au fost cele favorabile decât la începutul secolului al XIX-lea. De la telegraful lui Samuel Finley Breeze Morse din 1837 ori telefonul lui Alexandre Graham Bell din 1876 si până la societatea informatională de astăzi drumul a fost lung si anevoios, saltul tehnologic a fost urias, iar efectele în plan economic si social incomensurabile.

Pages